Palotekninen suunnittelu

Palotekninen suunnittelu on yksi rakennusprojektin ensimmäisistä työvaiheista. Paloteknisessä suunnitelmassa suunnitellaan kiinteistön rakenteellinen paloturvallisuus ja sitä tarvitaan jo rakennuslupavaiheessa. Palotekninen suunnitelma tehdään, koska se toimii lähtötietona hankkeen suunnittelijoille ja muille projektin osapuolille. Kattavilla lähtötiedoilla ja määrityksillä paloturvallisuuden osalta heti hankkeen alkuvaiheessa voidaan vähentää kustannuksia ja helpottaa kaikkia hankkeessa mukana olevia osapuolia. Järkevä suunnittelu luo paloturvallisen ympäristön kustannustehokkaasti, asetusten ja määräysten puitteissa, paloturvallisuudesta tinkimättä. Kustannustehokkuuden lisäksi paloteknisen suunnitelman tarkoituksena on ehkäistä virheitä ja puutteita paloturvallisuudessa.

Paloteknistä suunnittelua ohjaa lait ja asetukset, sekä erilaiset ohjeet. Suunnitelmalla määritetään, että paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Suunnitelma voidaan tehdä käyttäen asetuksessa esitettyjä lukuja ja lukuarvoja tai simuloiden. Simulointi tarkoittaa oletettuun palokehitykseen perustuvaa simulointia. Paloteknisessä suunnittelussa simuloimme tulipaloja ja teemme poistumissuunnitelmat, lämpösäteilylaskelmat sekä savunpoistosuunnitelmat. Hyvin tehty palotekninen suunnittelu auttaa saavuttamaan paloturvallisen rakennuksen kustannustehokkaasti.

Paloffin tekemä palotekninen suunnittelu käsittää paloteknisten suunnitelmien laatimisen, paloteknisen konsultoinnin, työmaatarkastukset sekä tarpeelliset viranomaisneuvottelut. Lisäksi palveluun kuuluvat ATEX-luokittelut, räjähdyssuojausasiakirjat sekä erilaiset asiantuntijalausunnot. Suunnitelmat sisältävät selvitykset rakennuksen paloluokasta ja käyttötarkoituksesta sekä palotekniset vaatimukset rakennuksen sijainnin ja kantavien rakenteiden suhteen. Lisäksi suunnitelmasta selviää palo-osastoitavat rakenteet, poistumisjärjestelyt, savunpoistojärjestelyt, suojaustaso sekä operatiivisen toiminnan edellytykset. Myös mahdolliset poikkeukset ja lievennykset määräyksistä perusteluineen ovat mukana suunnitelmissa.

Paloteknisen suunnittelun lisäksi teemme Paloffilla palokatko- ja sprinklerisuunnittelua, LVIAS-suunnittelua ja valvontaa sekä sprinkleriurakointia, -huoltoa, kunnossapitoa sekä palokatkourakointia. Meiltä saat siis palvelukokonaisuuden, joka kattaa paloturvallisuuden haasteet aina suunnittelusta urakointiin ja huoltoon sekä kunnossapitoon asti.

Ota yhteyttä

Jussi Nurmi

Aluepäällikkö

Sprinklerisuunnittelu

050 558 5860
jussi.nurmi@paloff.com

Ota yhteyttä

Juha Kankkunen

Suunnittelupäällikkö

Paloturvallisuus

050 910 0123
juha.kankkunen@paloff.com

Tiesitkö?
Paloteknisen suunnittelun yhteydessä kannattaa suunnitella myös palokatkot, silloin ne saadaan tehtyä kerralla oikein. Jos Palokatkot suunnitellaan ja asennetaan liian myöhäisessä vaiheessa, oikeanlaisten palokatkojen asennus saattaa aiheuttaa kalliita muutostöitä. Katso lisää palokatkosuunnittelusta.