Taloyhtiön tarkastelu energiatehokkuudesta

Energiatehokkuustarkastus on yksinkertainen ja edullinen tapa kartoittaa kiinteistön energiatehokkuutta. Raportti perustuu, kiinteistössä suoritettavaan kiinteistökierrokseen, kierroksella tehtyihin mittauksiin, toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Tarkastus sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun, mutta haluttaessa voidaan lisähinnasta ottaa tarkastelun alle useampi kiinteistö. Tarkastus suoritetaan lämmityskaudella, jotta saadaan oikea kuva lämmitysjärjestelmän toiminnasta.

Tarkastuksen sisältö:

Lämmönjakolaitteiston tarkastus pitää sisällään:

 • lämmönjako- tai kattilahuoneen laitteiden tarkastuksen ja toiminnan testaukset.
 • Pumppujen toiminnan tarkastukset.
 • Säätökäyrien asetuksien tarkastukset.
 • Venttiilien ja toimilaitteiden toiminnan testaukset.
 • Paisunta-astioiden esipaineiden arvioiminen ja esipaineen tarkastus kiinteistöön sopivaksi.
 • Kaukolämmön jäähtymän tarkastukset.
 • Hälytysrajojen tarkastukset lämmitys- ja käyttövesiverkostossa.
 • Lämmönjakoverkoston toiminnan tarkastuksen kiinteistön yleisissä tiloissa ja vähintään kahdessa asunnossa
 • Sisälämpötilojen mittaukset kahdessa eri asunnossa ja yhteisissä tiloissa.

Ilmanvaihtolaitteiston tarkastus pitää sisällään:

 • Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastamisen.
 • Käyntiaikojen varmistaminen ja soveltuvuuden tarkistaminen ko. kiinteistöön.
 • Pakkokytkentöjen tarkistaminen toimintakaavioiden perusteella.
 • Lämmityspattereiden jäätymissuojan varmistaminen.
 • Ilmanvaihtokoneen yleinen puhtauden tarkistaminen, suodattimien tarkistaminen.
 • Suodattimien paine-erojen asetuksien tarkistaminen.
 • Puhaltimien kunto ja laakereiden kunnon varmistaminen, mahd. kiilahihnojen tarkistaminen.
 • Lämmöntalteenoton hyötysuhteen varmistaminen, toiminnan tarkastaminen.
 • Asuntokohtaisessa IV koneessa, tarkastelu tehdään kahteen asuntoon.

Käyttövesilaitteiston tarkastus pitää sisällään:

 • Käyttövesiverkoston painetason tarkastaminen.
 • Paineenalennusventtiilin tarpeen selvitys.
 • Lämpimänkäyttöveden kierron paluuveden lämpötilan tarkastaminen

Sähkölaitteiston tarkastus pitää sisällään:

 • Yhteisten tilojen valojen toiminnan tarkastaminen
 • Porrashuoneiden valojen toiminnan tarkastaminen.
 • Arvio, mikä on yhteistentilojen ja ulkovalaistuksen osuus kiinteistön kokonaiskulutuksesta.
 • Valaistuksen käyttöikä.
 • Soveltuuko nykyisiin valaisimiin LED polttimot, vai onko syytä päivittää uudet valaisimet.

Energian- ja veden kulutuksen tarkastus pitää sisällään:

 • lämmön, sähkön ja veden kulutustasot ja trendit sekä vertailu vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon. (esim. RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje).

Raportointi kattaa myös toimenpidesuositukset

Raportointi kattaa seuraavat asiat:

 • Kirjaukset kaikista havaituista vioista ja puutteista
 • Toimenpide-esitykset sekä käyttöön liittyvät esitykset että investointiin liittyvät esitykset.
 • suositeltavat lisäselvitystarpeet toimenpiteistä, joilla taloyhtiöllä on potentiaaliset mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta, mutta jotka vaativat lisäselvitystä
 • arvion taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen alkuperäisen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin)

Tarkemman sisältökuvauksen löydät Motivan sivuilta

Tarkastuksen hinta on alkaen 650 € (sis. alv 24 %). Tarkastus sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun. Tarkastukseen voidaan sisällyttää useampia rakennuksia lisämaksusta. Tarkastus tehdään Motivan ohjeistuksen mukaisesti.

Toimimme pääsääntöisesti Etelä-Pohjanmaan alueella. Lisämaksusta teemme tarkastuksia myös muilla alueilla.

Ota yhteyttä

Kimmo Köykkä

LVIA-suunnittelija ja energiatodistuslaatija (ylempi taso)

LVIA-suunnittelu

050 309 5235
kimmo.koykka@paloff.com

Voimmeko olla avuksi?

Jätä yhteystietosi alla, niin otamme sinuun pikimmiten yhteyttä!