Paloff

Keväällä 2017 neljä paloturvallisuusalan yritystä päätti yhdistää voimansa ja perustaa Paloff Groupin. JH-Sprinkleriurakoinnilla, JH-Sprinklerihuollolla, Novecomilla ja Hewalilla on kullakin omat vahvuutensa. Yhdessä täydennämme toisiamme.

Paloffilla pystymme huolehtimaan rakennuksen paloturvallisuudesta koko sen elinkaaren ajan, aina suunnittelusta urakointiin ja määräaikaisiin huoltoihin. Meillä suunnittelijat ja urakointipuoli oppivat toinen toisiltaan. Suunnittelijat ovat läsnä työmailla tarkistamassa, että kaikki sujuu, kuten pitää. Urakoitsijat taas jakavat suunnittelijoille tietoa kentältä, mikä auttaa näitä tekemään entistä parempia suunnitelmia.

Kun rakennuksista tehdään yhä korkeampia, on paloturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Paloturvallisuudesta voi tulla jopa myyntivaltti, kun ihmiset tiedostavat sen tärkeyden paremmin. Paloturvallisuusalankin täytyy uudistua. Paloturvallisuuden parantaminen on haastava tehtävä, mutta jokainen ratkaisemamme ongelma voi pelastaa jonkun hengen.