Paloff

Keväällä 2017 neljä paloturvallisuusalan yritystä päätti yhdistää voimansa ja perustaa Paloff Groupin. JH-Sprinkleriurakoinnilla, JH-Sprinklerihuollolla, Novecomilla ja Hewalilla on kullakin omat vahvuutensa. Yhdessä täydennämme toisiamme.

Paloffilla pystymme huolehtimaan rakennuksen paloturvallisuudesta koko sen elinkaaren ajan, aina suunnittelusta urakointiin ja määräaikaisiin huoltoihin. Meillä suunnittelijat ja urakointipuoli oppivat toinen toisiltaan. Suunnittelijat ovat läsnä työmailla tarkistamassa, että kaikki sujuu, kuten pitää. Urakoitsijat taas jakavat suunnittelijoille tietoa kentältä, mikä auttaa näitä tekemään entistä parempia suunnitelmia.

Kun rakennuksista tehdään yhä korkeampia, on paloturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Paloturvallisuudesta voi tulla jopa myyntivaltti, kun ihmiset tiedostavat sen tärkeyden paremmin. Paloturvallisuusalankin täytyy uudistua. Paloturvallisuuden parantaminen on haastava tehtävä, mutta jokainen ratkaisemamme ongelma voi pelastaa jonkun hengen.

 

Suomalainen johtava paloturvallisuusalan toimija Paloff Group yhdisti voimansa Ruotsin johtavan paloturvallisuusalan toimijan BST-konsernin kanssa 2022 keväällä.

Me Paloffilla uskomme, että paloturvallisuusala tulee jatkossakin kehittymään myönteisesti. Siirtymä osaksi BST-konsernia antaa Paloffille mahdollisuuden kasvattaa toimintaa Suomessa, sekä tarjota palveluita myös muissa pohjoismaissa. Isommassa kokonaisuudessa tulee myös mukana paljon osaamista, jota me Paloffilla tulemme hyödyntämään yhä paloturvallisemman tulevaisuuden luomiseksi.

 

PK Sprinkleriasennus Oy on siirtynyt 1.12.2022 tehdyllä yrityskaupalla osaksi johtavaa pohjoismaista paloturvallisuusalan toimijaa BST-konsernia.

PK Sprinkleriasennus Oy:n liikevaihto tilikaudella 2021 oli 3,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,2 miljoona euroa ja yhtiö työllisti yhteensä 10 henkilöä. PK Sprinkleriasennus fuusioitui 31.5 2023 BST-konserniin kuuluvan Paloff Sammutusjärjestelmät Oy:n kanssa, muodostaen merkittävän paloturvallisuusalan kokonaisuuden Suomessa.
PK Sprinkleriasennus Oy:n osakkaat ovat osana toteutettua järjestelyä siirtyneet osakkaiksi BST-konserniin, jonka vuotuinen liikevaihto järjestelyn jälkeen on n. 140 miljoona euroa ja henkilökunnan lukumäärä n. 643 henkilöä.

 

PK Sprinkleriasennus Oy ja Paloff Sammutusjärjestelmät Oy ovat 19.12.2022 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti PK Sprinkleriasennus Oy (v-tunnus 2736487-5) sulautuu sisaryhtiöönsä Paloff Sammutusjäriestelmät Oy:hyn (y-tunnus 2186075-5).

Sulautuminen tulee voimaan 31.5.2023.
Sulautumisen syynä on liiketoimintojen yhdistäminen ja vastaanottavan yhtiön toiminnan laajentaminen.